Onze missie

De specialisten van Melius pijnzorg staan voor u klaar en staan voor een optimaal behandelresultaat.

Missie Melius pijnzorg

Melius pijnzorg bied de strategie, doelen en behandelingen ter vermindering van acute en chronische pijnklachten evenals optimalisatie van de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van de persoon met pijnklachten, waardoor reductie van de totale jaarlijkse kosten van het zorggebruik zal kunnen plaatsvinden.

Deze overkoepelende missie geldt voor zowel onze paramedische als medische zorg.

Wij sluiten aan bij professionals zoals huisartsen, medisch specialisten, arbo-artsen, psychologen, podotherapeuten, revalidatiecentra, Cesartherapeuten, professionele trainers en coaches als zijnde onderdeel van multidisciplinaire teams op het terrein van:

  1. primaire zorg
  2. secundaire zorg
  3. preventie

Wij eisen betrokkenheid van onze collega’s en kiezen alleen de beste medewerkers. Daarmee en daarvoor stellen we ook eisen aan onze cliënten. We streven voortdurend resultaten na en verwachten dezelfde commitment van onze cliënten.

Producten worden alleen ontwikkeld en toegepast, indien ze herhaalbaar en schaalbaar zijn. Wij zetten ons optimaal in om naast fysieke verbetering ook een blijvende gedragsverbetering bij cliënten te krijgen. Dat lukt alleen, als we resultaatafspraken aangaan, waarbij wederzijdse inspanningen en consequenties van het niet naleven helder zijn. Inspanningen en consequenties worden door ons altijd gedefinieerd en vastgelegd. Resultaten worden ook altijd zichtbaar gemaakt. Wij helpen en faciliteren cliënten met het verbeteren van de kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord.

Pay-off:

  1. wij maken mensen sterker en fitter
  2. heldere consequenties over en weer doen geen zeer
  3. vermindering van pijnklachten
  4. onbetaalbare verbeterde kwaliteit van leven

Visie Melius pijnzorg

Ontwikkelingen in de zorgsector worden mede ingegeven door politiek en het beleid dat daarop wordt afgestemd. Onze samenleving is noodgedwongen onderhevig aan verandering en onze verzorgingsmaatschappij is een participatiemaatschappij geworden. Het is onomkeerbaar. De vergrijzing is een feit en de snelheid van herstel en blijvende verbetering zijn eerste prioriteiten.

Wij zien, dat mensen groeiende behoefte hebben aan preventie en aan afspraken op korte termijn. Daarnaast verlangen ze steeds vaker ‘value for money’ en moeten behandelingen bewezen effectief zijn.

Bijna één op de vijf inwoners van Nederland kampt met pijnklachten. Dit is een Europees gemiddelde. De prevalentie van pijnklachten is groter dan die van ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. De zorg voor pijn vraagt om een gedegen aanpak, waarbij luisteren en analyseren sleutelwoorden zijn. Ons team levert maatwerk toegespitst op de eisen en wensen van de individuele cliënt. Hiermee willen we samen met de cliënt werken aan een dragelijke situatie.

Voor bijna één op de vijf inwoners van Nederland geldt een gewoon leven als een dierbare wens. Melius pijnzorg plachten deze wens te vervullen.

Hoe het ook zij, er wordt steeds vaker een beroep gedaan op het vermogen om met creatieve oplossingen te komen voor een probleem. Zo ontstaan er initiatieven die cliënten niet alleen meer comfort en perspectief bieden, maar ook tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Melius pijnzorg spelen in op deze win-winsituatie.

 

Betere pijnbestrijding is onze missie

24/7 service. De zelfde dag gaan we voor u aan de slag

Openingstijden

Ma 08:00 – 18:00

Di 08:00 – 18:00

Wo 08:00 – 18:00

Do 08:00 – 18:00

Vr 08:00 – 18:00