Melius Pijnzorg

Bewegingsagogie

Bij Melius Pijnzorg zijn bewegingsagogen aanwezig. Een bewegingsagoog is een specialist op het gebied van fysieke training.

Binnen de bewegingsagogie staan sport- en bewegingsactiviteiten centraal. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de lichamelijke, psychosociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. De begeleiding richt zich op het activeren en optimaliseren van het bewegingsgedrag en de bewegingsvaardigheden.

De bewegingsagogen bij Melius Pijnzorg begeleiden u bij deelname aan een beweegtraject. Beweegtrajecten worden in kleine groepjes van hooguit 4 personen uitgevoerd. Op deze manier borgen wij de persoonlijke aandacht en de persoonlijke begeleiding.

De bewegingsagogen verzorgen ook individuele training (personal training). In deze sessies besteden zij samen met u extra aandacht aan persoonlijke doelen of functionele trainingsvormen.