Melius Pijnzorg

Beweegtrajecten

De beweegtrajecten zijn een bijzonder onderdeel van de integrale pijnzorg die Melius Pijnzorg biedt. Pijnpatiënten trainen onder begeleiding van hetzij de fysiotherapeut, hetzij de bewegingsagoog de rug en/of nek.

Bij Melius Pijnzorg kunt u terecht met chronische pijnklachten. Veel patiënten hebben last van de rug en/of nek. Het zorgverlenersteam van Melius Pijnzorg ontfermt zich over deze patiënten. Wie zich meldt, met of zonder verwijzing, volgt met dergelijke klachten het ‘Beweegtraject rug’ of ‘Beweegtraject nek’. Het gaat om mensen met lage rugklachten en/of nekklachten die al lange(re) tijd bestaan bijvoorbeeld als gevolg van spit, een hernia of aanrijding, of zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Deelname aan een beweegtraject betekent trainen tweemaal per week gedurende minimaal twaalf weken met gebruikmaking van speciale hoogwaardige trainingsapparatuur.

Tijdens de intake worden beweeglijkheid en kracht van de rug en/of nek getest. Dit is de eerste meting. De persoonlijke doelen worden samen vastgelegd.

Pijnpatiënten gebruiken diverse apparaten om buiging, strekking, rotatie en zijwaartse beweging van de rug en nek te trainen. Veel van hen hebben angst om te bewegen. Wij begeleiden de mensen dan ook tijdens de training en laten hen ervaren hoe het voelt om weer te kunnen bewegen.

Na zes weken vindt de tussentijdse meting plaats om te bekijken of en in welke mate beweeglijkheid en kracht zijn verbeterd. Samen bespreken we of de persoonlijke doelen goed zijn geformuleerd. Waar nodig worden deze doelen bijgesteld.

Na twaalf weken volgen de metingen opnieuw en wordt de voortgang besproken. De beweegtrajecten kunnen vervolgens worden verlengd met drie of zes maanden.

De beweegtrajecten blijken in de praktijk voor vrijwel iedere patiënt winst op te leveren. Negentig procent van de deelnemers aan de beweegtrajecten ervaart na twaalf weken minder pijn, verbeterde kracht en toegenomen beweeglijkheid van de rug en/of nek.