Pijnrevalidatie

De specialisten van Melius pijnzorg staan voor u klaar en staan voor een optimaal behandelresultaat.

In Nederland (en vele andere Westerse landen) hebben bijna 1 op de 5 mensen matige – tot ernstige chronische pijnklachten. Factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal-maatschappelijk gebied spelen een belangrijke rol en kunnen de dagelijkse activiteiten aanzienlijk beïnvloeden.

Bij Melius pijnzorg helpt een gespecialiseerd team op het gebied van pijnbehandeling en bewegingstherapie uw chronische pijnklachten sneller, beter en op actieve wijze aan te pakken. De aanpak staat bekend onder de naam Activos Pijnrevalidatie.

Het revalideren bij pijnklachten wordt bereikt door onderstaande onderdelen van het behandelplan:

1.     Onderzoek door het (para-)medisch team om te beoordelen of behandeling mogelijk is ter vermindering van chronische pijnklachten en/of verbetering van het functioneren. Deze behandeling kan vervolgens, na het bereiken en verkrijgen van een mondeling – en schriftelijk informed consent, ook uitgevoerd worden;

2.     Bepalen welke combinatie van behandelingen zorgt voor pijnvermindering en/of verbetering van het functioneren;

3.     Re-integratie in het arbeidsproces bevorderen (snel doch verantwoord);

4.     Verantwoord gebruik van pijnstillende medicatie;

5.     Vermindering van pijngedrag bewerkstelligen;

6.     Aanleren en/of hervinden van ontspanningstechnieken en leren omgaan met stress;

7.     Communicatie bevorderen van interpersoonlijke verhoudingen;

8.     Doelen vaststellen; zowel pijngericht als ook op functie-, activiteiten- en participatieniveau;

9.     Technieken ter matiging aanleren;

10.  Afhankelijkheid van zorgverleners verminderen;

11.  Zelfmanagement van pijn bevorderen.

Hierbij worden de volgende behandelprincipes en -methodes toegepast:

1.     Evaluatie en verduidelijking van diagnoses door het (para)medische team;

2.     Evaluatie van medicatie met betrekking tot effectiviteit, bijwerkingen, afhankelijkheid en interacties;

3.     Behandeling van psychologische stress welke chronische pijn vaak begeleidt;

4.     Bevordering van het lichamelijk functioneren.

Het pijnmanagement programma beschikt over onderstaande kwaliteiten:

1.     Eenduidig geloof en missie in het welslagen van het programma;

2.     Het programma is patiënt en familie georiënteerd;

3.     Er wordt gezamenlijk gewerkt aan algemene, van tevoren overeengekomen doelen;

4.     Het behandelplan wordt gebaseerd op individuele behoeftes;

5.     Wederzijds respect en open communicatie als een team;

6.     Frequente communicatie tussen het (para)medisch team;

7.     Het gezamenlijk doel van verbetering van iedere cliënt is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer van het (para)medisch team;

8.     Monitoring van vooruitgang richting het te bereiken doel;

9.     Feedback over vooruitgang en deelname richting de cliënt, het (para)medisch team en andere belanghebbenden (waaronder de huisarts);

10.  Formele follow-up wordt ingepland.

Betere pijnbestrijding is onze missie

 Dezelfde dag gaan we voor u aan de slag

Openingstijden

Ma 08:00 – 20:00

Di 08:00 – 18:00

Wo 08:00 – 19:30

Do 08:00 – 18:00

Vr 08:00 – 18:00

van Dusseldorpstraat 4, 4461LV Goes

Open begin 2021